Jak pečovat o kontaktní čočky ?

04.10.2021
 • Před každým nasazením či vyjmutím čočky si umyjte a osušte ruce.
 • Kontaktní čočky se nasazují před líčením a sundávají se před odličováním.
 • Ihned po každém vyjmutí kontaktní čočky ji očistěte a opláchněte, pak
       proveďte dezinfekci, která se provádí víceúčelovým roztokem.
 • Neoplachujte čočky vodou z vodovodu. Voda může obsahovat různé
       nečistoty, které mohou poškodit čočku a může to vést až k infekci oka
       nebo k jeho poškození.
 • Ujistěte se, zda jste uložili čočky do správných komůrek pouzdra a zda           jsou celé ponořené do roztoku.
 • Do pouzdra, vždy po vyjmutí čočky, použijte čerstvý roztok