Oční vady a jejich korekce

03.10.2021


Jaké vady jsou?

Oční vady lze rozdělit do tří velkých skupin: na dalekozrakost (tzv. hypermetropii), na krátkozrakost (tzv. myopii) a nebo můžete do dálky vidět velmi dobře a brýle potřebujete pouze na čtení (tzv. presbyopie ). Krátkozrakost i dalekozrakost jsou vady vidění na dálku. Je samozřejmě možné, že jste daleko- nebo krátkozrací, ale zároveň potřebujete i brýle na čtení. K rozhodnutí, do které skupiny patříte Vám snad pomůže jedno z následujících vodítek.

Dalekozrakost

Hypermetropie by se dala charakterizovat jako vada, kdy je oko fyziologicky příliš krátké. Ostrý obraz se potom vytváří za sítnicí a na sítnici vzniká obraz neostrý. Pacient trpící hypermetropií vidí špatně jak na dálku, tak i na blízko. Podaří-li se mu přece jenom zaostřit do dálky, tak pouze za cenu značné námahy očí a následné únavy.

Korekce

Hypermetropie se koriguje tzv. "plusovými" brýlovými čočkami, s jejichž pomocí je obraz přiváděn na sítnici. Tím se usnadní akomodace a zabrání se tak únavě očí a bolestem hlavy. Skla určená pro osoby trpící hypermetropií jsou silnější ve středu než na okraji. Rozdíl v síle skel je tím větší, čím je hypermetropie silnější. Toto ovšem není důvod k obavám, neboť existují brýlové čočky stále estetičtější a funkčnější.

Krátkozrakost

Krátkozrakost je onemocnění, které v současnosti postihuje asi jednu třetinu populace. Je to nejčastější porucha ze skupiny refrakčních vad oka, kterou bývají daleko víc postiženi obyvatelé měst než venkované. Lehká a střední krátkozrakost se typicky objevují ve školním věku, nejvíce se zhoršují v pubertě a po dokončení růstu se jejích vývoj zastaví. Těžká forma myopie se ale projevuje již v raném dětství, v průběhu dospíváni se může zhoršit až o 4 dioptrie ročně a může vést k dalším, degenerativním poškozením oka.

Prevence?

Myopie je onemocnění, jehož výskyt ve světě trvale stoupá.
V rámci přenosu genetické predispozice pro ní se nedoporučuje sňatek partnerů, kteří oba mají těžkou myopii. Samozřejmě, důležitá je pestrá strava u dětí, zvláště v období zvýšeného růstu. Nezbytné je vhodné osvětlení a udržování správné vzdálenosti při činnostech namáhajících zrak, aby se předešlo únavě očí. Také je třeba dbát na správný výběr povolání u mladých lidí s predispozicí na myopii. Doporučuje se takové, v kterém nejsou kladeny velké nároky na zrakovou ostrost, a které by bylo popřípadě možné vykonávat i se zhoršeným zrakem.

Příznaky

Hlavním příznakem onemocnění je zamlžené, neostré vidění do dálky, které se pacient při pohledu do dálky snaží zlepšit mhouřením oči, protože přes zúženou štěrbinu oční získává lepší obraz (od tohoto příznaku pochází také název onemocnění- myopie v řečtině značí "zavřené oči").

Korekce

Krátkozrakost se koriguje rozptylnými (konkávními, minusovými) čočkami, které upraví úhel paprsků dopadajících do oka tak, aby se obraz tvořil až na sítnici, a ne před ní.

Pacient má několik možností, jakým způsobem bude svou oční vadu korigovat. První možnost představují brýle. V současnosti existuje široká nabídka brýlových rámů, s výběrem kterých vám ochotně pomůže oční optik. Brýlové čočky se také dají vylepšit, ať už o UV filtr, antireflexní vrstvu, u vysokých dioptrií se také dají zhotovit speciální vysokoindexová skla, která sníží tloušťku čočky až o 60%. Samozřejmostí jsou také už tmavá dioptrická skla, které zajišťují komfort nošení i za velmi slunečného počasí.

Někomu více vyhovují kontaktní čočky, které jsou dnes dostupné téměř ve všech dioptriích, nabídka je také rozšířena o barevné čočky, které mohou pouze zvýraznit, nebo i úplně překrýt původní barvu očí. Ty bývají oblíbené zejména mezi mladými lidmi, které baví experimentovat se svým zevnějškem.

V současnosti se rozšiřuje nabídka laserových operací oka, které zbaví pacienty refrakčních poruch úplně. Jejich podstatou je odstranění několika tisícin milimetru tlusté vrstvičky rohovky, čímž se upraví její povrch tak, aby působila jako rozptylní čočka.

Chirurgické nitrooční operace se užívají u těžších refrakčních vad oka, nebo při poškozené čočce pacienta. Spočívají v náhradě oční čočky, nebo ve vložení další, přídatné čočky ke stávající, a v následné úpravě lomu přicházejících paprsků.

Způsob řešení krátkozrakosti závisí od stavu pacienta, komplikací onemocnění, případných dalších očních i jiných onemocnění, a v neposlední řade i od jeho finančních možností. Pacient by při rozhodování měl respektovat doporučení svého očního lékaře, který má s různými druhy řešení refrakčních vad zkušenosti, a dovede odhadnout jejich účinnost u konkrétního pacienta.

Presbyopie

Presbyopie, neboli česky vetchozrakost, je přirozený proces vidění tykající se každého z nás po čtyřicítce. Čočka začíná ztrácet na pružnosti, nedostatečně se vyklenuje a oplošťuje, čímž je akomodce velmi obtížná. Z toho pak vyplývá stále se zhoršující vidění na blízko.

Korekce

Existuje několik druhů korekčních skel. Má-li Vám Váš oční optik dobře poradit s výběrem brýlových čoček tak, aby splňovala Vaše očekávání a vyhovovala Vašim potřebám, musí se Vás zeptat na Vaše činnosti, jak profesní, tak i zájmovou. Pouze některé brýlové čočky Vám zároveň umožní ostře vidět jak na čtení, tak i na střední vzdálenost (monitor) a do dálky (TV).

Astigmatismus

Ten, kdo trpí astigatismem, vidí neostře jak na blízko, tak i do dálky. Nevidí jasně kontrasty mezi horizontalními, vertikalními nebo sešikmenými řádky. Příčinou často bývá zakřivení rohovky, které není sférické, ale torické.

Korekce

Astigmatismus se koriguje pomocí torických korekčních čoček, jejichž zakřivení vyrovnává nepravidelnosti zakřivení rohovky.