Jak pečovat o kontaktní čočky?

Jak pečovat o kontaktní čočky?
  • Před každým nasazením či vyjmutím čočky si umyjte a osušte ruce.
  • Kontaktní čočky se nasazují před líčením a sundávají se před odličováním.
  • Ihned po každém vyjmutí kontaktní čočky ji očistěte a opláchněte, pak proveďte dezinfekci, která se provádí víceúčelovým roztokem.
  • Neoplachujte čočky vodou z vodovodu. Voda může obsahovat různé nečistoty, které mohou poškodit čočku a může to vést až k infekci oka nebo k jeho poškození.
  • Ujistěte se, zda jste uložili čočky do správných komůrek pouzdra a zda jsou celé ponořené do roztoku.
  • Do pouzdra, vždy po vyjmutí čočky, použijte čerstvý roztok